Režim celej obrazovky ukončíte stlačením klávesi

Virtuálna výstava

Pred začatím otočte mobilné zariadenie horizontálne.

Pred začatím otočte mobilné zariadenie horizontálne. Plnú verziu si vychutnajte na počítači.

Začať výstavu Fullscreen pre lepší zážitok zrušiť fullscreen

Druhá svetová vojna

Druhá svetová vojna
Presne 1.septembra 1939 zaútočili vojská nacistického Nemecka na Poľsko, a tak sa začala 2. svetová vojna najväčší vojnový konflikt v histórii ľudstva. Postupne sa do nej zapojilo 62 štátov, v ktorých žilo 80 % vtedajšej svetovej populácie. Vojna trvala 2 194 dní, počas ktorých si vyžiadala desiatky miliónov civilných obetí. Za toto číslo zodpovedné rozsiahle bombardovania priemyselných stredísk, dopravnej infraštruktúry a veľkých miest.
1/2
Druhá svetová vojna
Priamou bojovou činnosťou bolo zasiahnuté aj územie Slovenska. Najskôr od 16. júna 1944, počas bombardovacích náletov amerického letectva, neskôr aktivitami partizánskeho hnutia a ozbrojených síl Slovenského národného povstania. Slovensko bolo zasiahnuté aj od 20. septembra 1944 do 3. mája 1945 postupom sovietsko-nemeckého frontu. Rovnako tiež počas oslobodzovania Slovenska, vojskami Červenej armády, 1. česko-slovenského armádneho zboru v ZSSR a rumunskej armády.
2/2

Mapa vojnových krajín

Druhá svetová vojna bola vojnou dvoch koalícií.

Prvú z nich vytvorili Nemecko, Taliansko a Japonsko podpísaním Paktu troch na konci septembra 1940 (os Berlín – Rím – Tokio). Postupne sa k nim pripojili ďalšie štáty, medzi nimi v novembri 1940 aj vtedajšia Slovenská republika.

Druhá, protifašistická koalícia, sa pod vedením Veľkej Británie, Sovietskeho zväzu a Spojených štátov amerických postupne sformovala z krajín, ktoré sa pripojili k Deklarácii spojených národov zo začiatku januára 1942. Jej členom sa stala aj Česko-slovenská republika reprezentovaná česko-slovenskou exilovou vládou v Londýne.

Interaktívnu mapu vojnových krajín si môžete pozrieť na počítači.
Spojenecké krajiny
Okupované krajiny s vládami v spojeneckom exile
Pakt Troch mocností (Os Berlín – Rím – Tokio)
Krajiny ktoré pristúpili k paktu Troch
Spriatelené štáty Osi
Okupované krajiny alebo krajiny pod priamou kontrolou Osi
Neutrálne krajiny
Krajiny s účasťou vo vojne
+ + -